Dịch vụ lựa chọn vay tiền trực tuyến miễn phí

Chính sách Riêng tư

Giới Thiệu Chung

Là nhà cung cấp dịch vụ, Zaimoo.vn hoàn toàn tôn trọng và thận trọng trong việc bảo vệ một cách tối đa quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách bảo vệ riêng tư này được đề ra nhằm mục đích giải quyết các thông tin nhận biết cá nhân (Dữ liệu) được thu thập. Đối với các bên thứ ba hay bất kì tổ chức, công ty nào tham gia không dưới quyền kiểm soát của Zaimoo.vn, chính sách này sẽ không được áp dụng, bao gồm những người không thuộc nhân viên, đại lý của chúng tôi. Xin chắc rằng bạn hoàn toàn đọc kỹ và hiểu rõ những quy định về sử dụng cũng như những hành vi được phép và không được phép trên trang web của chúng tôi.

Thu Thập Dữ Liệu

Xin lưu ý rằng quy trình đăng ký tài khoản người dùng của Zaimoo.vn chỉ yêu cầu duy nhất một địa chỉ email hợp lệ và tên tài khoản sử dụng không bị trùng lặp. Các thông tin khác sẽ tuỳ thuộc vào người dùng quyết định có cung cấp cho chúng tôi hay không.

Người dùng cần lưu ý rằng những tên tài khoản cá nhân sử dụng trên hệ thống, tên email hay bất kì thông tin nào khác có thể chứa tên thật hoặc thông tin cá nhân, vì vậy nó có thể xuất hiện trên trang web của Zaimoo.vn. Chúng tôi cũng có thể ghi nhận một cách tự động các thông tin chung được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi bao gồm địa chỉ IP của bạn hay thông tin về cookie của người dùng.

Khai Thác Dữ Liệu

Dữ liệu thu thập được từ người dùng có thể sử dụng tuỳ biến và cải tiến để cải thiện dịch vụ nhằm phục vụ người dùng một cách tốt nhất. Dữ liệu của người dùng sẽ được bảo vệ bởi Zaimoo.vn một cách tối đa nhằm tránh trường hợp bị khai thác một cách tuỳ tiện từ bên thứ ba. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây sẽ là ngoại lệ:

Người dùng xin đọc kỹ và cân nhắc cẩn thận các chính sách bảo vệ riêng tư của các trang web khác trong các trường hợp muốn truy cập vào các trang đó qua những liên kết trên trang web của chúng tôi. Đối với các dịch vụ yêu cầu đăng ký để được sử dụng, thông tin sử dụng để đăng ký sẽ được dùng để gửi thông báo về sản phẩm và dịch vụ thông qua hình thức thư điện tử hoặc bưu chính.

Trong các trường hợp người dùng đăng ký với bên thứ ba để sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng, các thông tin đó sẽ được chia sẽ với các khách hàng hay đối tác của chúng tôi để họ có thể gửi thư thông báo về các khuyến mãi liên quan đến dịch vụ mà người dùng đã đăng ký.

Các địa chỉ thư điện tử mà được sử dụng để đăng ký cũng có thể được sử dụng cho mục đích điều tra (Ví dụ: các thông báo về thay đổi dịch vụ, về các lợi ích khuyến mãi, hay các vấn đề liên quan đến xã hội). Chúng tôi cam kết duy trì chính sách không spam hay không chia sẽ, giao dịch thông tin thư điện tử của bạn cho các bên thứ ba khi chưa được sự chấp thuận từ phía bạn.

Các thông tin từ thư điện từ hoặc bưu chính từ các hãng tài trợ hay đối tác của chúng tôi sẽ được liệt kê rõ trong quá trình đăng ký tài khoản. Do đó, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn trong việc nhận các thông tin này.

Chúng tôi hoàn toàn cam kết sẽ không mua bán, giao dịch hay tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ một bên thứ ba nào không liên quan đến các mục đích được nhắc đến trong điều khoản sử dụng.

COOKIES

Cookie được sử dung để cải thiện và nâng cao trải nghiệm người dùng hay duy trì các thiết lập cá nhân của người dùng nhằm mục đích tiện lợi. Trang web của Zaimoo.vn có thể phát quảng cáo, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể thiết lập và động thời có quyền truy cập vào cookie trên thiết bị bạn sử dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phụ thuộc vào chính sách bảo vệ riêng tư của các bên đối tác là nhà cung cấp quảng cáo.

Các công ty quảng cáo sẽ không có quyền truy cập vào Cookie của Zaimoo.vn. Các công ty quảng cáo khác nhau sẽ sử dụng các mã riêng của họ để thu thập và theo dõi số lương truy cập của người dùng đến Zaimoo.vn.

Cần hiểu thêm Cookie là gì? Cookie là một đoạn thông tin kỹ thuật số nhỏ được dùng để gửi từ máy chủ của Zaimoo.vn hoặc bên thứ ba đến máy tính của bạn. Các cookie này sẽ được lưu trữ trên ổ cứng và hoàn toàn vô hại vì cookie không đọc được bất kì thông tin gì trên ổ cứng của bạn. Zaimoo.vn sử dụng cookie để phân tích và thống kê số lần bạn đã ghé thăm các trang web liên quan đến hệ thống của Zaimoo.vn và tối ưu hoá để những lần truy cập tiếp theo sẽ nhanh hơn.

Các đối tác của chúng tôi luôn dùng Cookie để đảm bảo và theo dõi lượt truy cập của người dùng đến các biểu ngữ quảng cáo của họ trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các thông tin này còn được dùng để hỗ trợ thay đổi các chính sách quảng cáo trên trang web của chúng tôi nhằm mục đích tăng hiệu quả cho các chương trình quảng cáo. Lưu ý rằng người dùng hoàn toàn có quyền can thiệp vào việc Cookie thay đổi thông tin về trình duyệt của họ bằng cách từ chối các cookie được gửi đến. Tuy nhiên, điều nay sẽ gây cản trở trong việc vận hành một số tính năng của trang web chúng tôi.

CÁC THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU KHOẢN

Các điều khoản nêu lên trong bãn chính sách bảo vệ riêng tư này có thể được thay đổi để phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Bất kì thay đổi nào cũng sẽ được thông báo trên trang web của Zaimoo.vn hoặc qua hình thức gửi thư điện tử đến người dùng.

TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

Zaimoo.vn không hoàn toàn buộc phải đảm bảo những tiêu chuẩn về dữ liệu trong các chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ luôn cố hết mình để đáp ứng các tiêu chuẩn đó một cách tốt nhất trừ những yếu tố tác động từ bên ngoài mà có thể vượt qua tầm kiểm soát của Zaimoo.vn, dẫn đến việc thông tin người dùng bị thoát ra ngoài (Ví dụ trong các trường hợp bị tấn công bởi Hacker nhằm vào các lỗ hổng bảo mật của hệ thống). Do vậy, Zaimoo.vn sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm dữ liệu người dùng luôn được duy trì trong tình trạng bảo mật nhất.

CHẤP THUẬN TỪ NGƯỜI DÙNG

Sự đồng ý của người dùng sẽ là mặc nhiên một khi người dùng chọn sử dụng các dịch vụ của Zaimoo.vn. Sự đồng ý này bao gồm tất cả các điều khoản trong chính sách bảo vệ riêng tư nêu trong danh sách này. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để hiểu rõ thêm chi tiết cũng như các chính sách hoạt động của công ty. Dịch vụ của Zaimoo.vn hoàn toàn hợp pháp và vận hành dựa trên các quy định về pháp lý của Nha Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam. Các điều khoản trong danh sách này hoàn toàn phù hợp với luật pháp hiện tại nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho người dùng.

Liên hệ

Bất kì thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo vệ riêng tư này, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.