Dịch vụ lựa chọn vay tiền trực tuyến miễn phí

Những điểm khác biệt chính giữa khoản vay tiêu dùng và khoản vay trong tổ chức TCVM:

  • Sự khác biệt đầu tiên là số tiền lãi cho việc sử dụng tiền. Thực tiễn cho thấy khi ký kết hợp đồng vay, ngân hàng đặt ra một tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các tổ chức tài chính vi mô. Đồng thời, theo luật, các tổ chức TCVM không được đặt mức lãi suất cao hơn 1% / ngày.
  • Sự khác biệt thứ hai là thời hạn mà hợp đồng vay được ký kết. Ngân hàng có thể cho vay tiêu dùng tiêu chuẩn trong thời gian từ 1 năm trở lên. Các tổ chức TCVM chuyên cho vay ngắn hạn và cho vay tiền trong thời gian từ 5 đến 30 hoặc 60 ngày. Hầu hết các khoản vay vi mô được phát hành trong thời hạn tối đa 1 tháng. Trong một số tổ chức này, bạn có thể nhận được khoản vay trong vài tháng hoặc thậm chí trong một năm, nhưng đây là giới hạn.
  • Điểm khác biệt thứ ba là số tiền cho vay. Các ngân hàng cho vay với số lượng lớn. Nếu bạn có lịch sử tín dụng tốt và mức thu nhập vừa đủ, bạn có thể được vay tiêu dùng với số tiền lên đến 50,100 triệu hoặc thậm chí 1 tỷ đồng. Rủi ro không mất tiền đối với các tổ chức TCVM cao hơn nhiều, vì vậy họ chỉ đưa ra một số tiền nhỏ.
  • Điểm khác biệt thứ tư là tính dễ thiết kế. Các tổ chức tài chính vi mô có thể cấp một khoản vay cho một hộ chiếu trong thời gian ngắn nhất có thể. Đăng ký vay tại ngân hàng là một quá trình lâu hơn, và nếu số tiền lớn, có thể cần thêm các giấy tờ khác để xác nhận khả năng thanh toán của khách hàng.

Rõ ràng, việc vay vốn từ tổ chức TCVM rất khác với việc đăng ký vay vốn từ ngân hàng. Các tổ chức TCVM cung cấp cho khách hàng của họ những khoản tiền rất đắt, vốn luôn không sinh lợi nếu vay trong thời gian dài. Ở đây, bạn có thể suy ra một quy tắc đơn giản hàng ngày: nếu bạn không thể vay một khoản vay từ tổ chức TCVM, thì đừng lấy nó, và nếu bạn vẫn phải vay, hãy trả nợ càng sớm càng tốt.