Dịch vụ lựa chọn vay tiền trực tuyến miễn phí

Các khoản cho vay vi mô là những khoản tài trợ nhỏ nhằm giúp bắt đầu hoặc phát triển một doanh nghiệp. Chúng thường được cung cấp bởi Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), các nền tảng cho vay ảo và thậm chí cả các cá nhân. Các khoản cho vay vi mô thường dành cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc công ty khởi nghiệp và thường nhắm vào các nhóm cụ thể như phụ nữ, dân tộc thiểu số, cựu chiến binh hoặc những người khác có thể gặp rào cản trong việc tiếp cận các khoản vay ngân hàng và các phương tiện cấp vốn truyền thống khác.

Định nghĩa và ví dụ về các khoản vay vi mô

Các khoản vay vi mô là các khoản vay nhỏ được cung cấp để giúp các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh mẽ. Họ thường nhằm hỗ trợ các nhóm cá nhân cụ thể mà nếu không sẽ gặp khó khăn trong việc vay vốn truyền thống. Các khoản vay siêu nhỏ có thể đến từ một số nguồn khác nhau – thường là các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức cộng đồng, nền tảng trực tuyến và cá nhân.

Ví dụ: giả sử chủ một tiệm bánh nhỏ đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính để giúp sửa chữa một số sửa chữa nhỏ cần thiết trong nhà bếp của cửa hàng. Khi chủ sở hữu quyết định sử dụng Chương trình vi vay của SBA, trước tiên họ sẽ liên hệ với một nhà cho vay nhỏ trung gian gần đó. Người cho vay nhỏ sẽ đặt ra các điều khoản của khoản vay và chịu trách nhiệm về các quyết định tín dụng.

Một khoản vay nhỏ có thể phù hợp với doanh nghiệp của bạn nếu bạn mới mở cửa, bạn có lịch sử tín dụng hạn chế hoặc bạn gặp khó khăn trong điều kiện vay vốn truyền thống.

Cách thức hoạt động của các khoản vay vi mô

Việc xin vốn có thể khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ. Những người cho vay truyền thống như ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác có thể không muốn cho các công ty có lịch sử tín dụng kém hoặc ít cho vay, không thể cung cấp tài sản thế chấp đầy đủ hoặc đang tìm kiếm một lượng vốn nhỏ — có nghĩa là ngân hàng sẽ thu được ít lợi nhuận hơn.

Các khoản cho vay vi mô là các khoản vay nhỏ được thiết kế có chủ đích để giúp đáp ứng nhu cầu của các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ có thể không đủ điều kiện để được cấp vốn ở nơi khác. Có các tổ chức cộng đồng, nhóm phi lợi nhuận, nền tảng cho vay trực tuyến và cá nhân cung cấp các khoản vay nhỏ.

Các nguồn lực, đào tạo và lời khuyên kinh doanh thường là một phần của việc nhận được một khoản vay nhỏ — các khoản vay được thiết kế để giúp các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ phát triển và thành công. Một số người cho vay có thể yêu cầu một kế hoạch kinh doanh hợp lý, trong số các yêu cầu khác.

Sử dụng ví dụ ở trên về một tiệm bánh nhỏ, hãy xem kịch bản có thể diễn ra như thế nào khi chủ doanh nghiệp vay 10.000 đô la để sửa chữa.

Các điều khoản của khoản vay bao gồm lãi suất 10%, với kế hoạch trả nợ hàng tháng kéo dài 5 năm.

Điều này tính ra các khoản thanh toán hàng tháng là $ 212,47.

Vào cuối năm năm, chủ doanh nghiệp sẽ hoàn trả cho người cho vay nhỏ tổng cộng 12.748,23 đô la, cộng với bất kỳ khoản phí bổ sung nào.

Họ sẽ hoàn trả tổng cộng $ 2.748,23 tiền lãi.