Dịch vụ lựa chọn vay tiền trực tuyến miễn phí

Khái niệm

Là một công thức đo lường mức chi trả nợ mà bên cho vay áp dụng để tính toán tỉ lệ thu nhập khách hàng đã chi trả cho những khoản thanh toán về nhà ở hay những khoản thanh toán tương đương khác của người đi vay.

Bên cho vay sẽ đánh giá thuế tài sản tiềm năng của người vay, số dư trong thẻ tín dụng cùng các nghĩa vụ trả nợ hàng tháng của bạn để tính ra tỉ lệ thu chi so với vay nợ. Tiếp đến, bên cho vay sẽ so sánh con số vừa tính với thang điểm tín dụng chuẩn để quyết định có nên tiếp tục gia hạn khoản vay tín dụng này hay không.

Công thức để tính ra hệ số tổng khả năng chi trả nợ (TDS)

TDS = (AMP + Thuế tài sản + ODP) / Tổng thu nhập gia đình

Giải nghĩa:

TDS = Hệ số tổng khả năng chi trả nợ

AMP = Thanh toán thế chấp hằng năm

ODP = Thanh toán nợ khác

Tại sao phải tính hệ số này, nó có ý nghĩa gì ?

Hệ số tổng khả năng chi trả nợ giúp bên cho vay xác định được liệu người vay vốn có thể quản lý tốt các khoản thanh toán hàng tháng và khả năng chi trả lại tiền họ đã vay hay không. Khi đăng ký vay thế chấp, bên cho vay sẽ xem tỷ lệ phần trăm thu nhập của người được vay chi cho khoản thanh toán thế chấp, thuế bất động sản nhà đất, bảo hiểm cùng những nghĩa vụ đi cùng khác.

Bên cho vay đồng thời tính luôn phần thu nhập của bạn được dùng để thanh toán số dư nợ thẻ tín dụng, khoản vay hỗ trợ đối tượng sinh viên, khoản vay tự động cùng những khoản nợ khác đang hiển thị trong báo cáo tín dụng người đi vay.

Chúng ta cần làm rõ cho dù thu nhập bạn ổn định, bạn thanh toán các hóa đơn đúng hạn, điểm tín dụng trong dữ liệu CIC bạn cao không phải là yếu tố duy nhất để có thể gia hạn thế chấp.

Nếu bạn đi vay mà có TDS cao thì có nhiều khả năng bạn không đáp ứng đủ nghĩa vụ trả nợ. Chính vì điều này, hầu hết bên cho vay chấp nhận hồ sơ vay thế chấp đủ điều kiện không được vượt quá 43%.

Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ trong một số trường hợp nhất định đối với bên cho vay nhỏ lẻ không thuộc các tổ chức cho vay tài chính.

Một ví dụ cho bạn dễ hiểu cách tính TDS

Bạn cần xác định rõ hệ số tổng mức chi trả nợ sẽ cộng mọi nghĩa vụ nợ đang thực hiện hàng tháng rồi chia tất cả cho tổng thu nhập hàng tháng.

Ví dụ: nếu bạn là một cá nhân đang có mức tổng thu nhập hàng tháng là 20 triệu, bạn cũng đang phải chi trả cho các khoản thanh toán định kỳ hàng tháng là:

– 5.000.000 vnđ cho 1 khoản vay thế chấp

– 3.000.000 vnđ cho 1 khoản vay về giáo dục

– 4.500.000 vnđ cho 1 khoản vay mua xe máy

– 2.200.000 vnđ cho 1 khoản vay qua thẻ tín dụng

Tổng cộng là: 14.700.000 vnđ

Vì thế, hệ số tổng mức chi trả nợ sẽ là:

(14.700.000 / 20.000.000) × 100 = 73,5%

Vì tỉ lệ này trên 43% nên trường hợp này không đủ điều kiện để gia hạn tín dụng.